مسلمان‌ها به یک تشکیلات احتیاج دارند


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /home/nrptun68/domains/tunelbad.ir/public_html/wp-content/themes/my-sahifa-b/framework/parts/meta-post.php on line 3

✍️ شهید بهشتی | سخنرانی: یک‌هفته قبل از شهادت)

ما برای اینکه بتوانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم، بی‌شک باید متشکل باشیم. رابطه‌ای ایمانی، اعتقادی و عملیِ دیمیِ سازمان نیافته، برای رسیدن بخشی از اهداف و تحقق بخشیدن به قسمتی از مراحل یک انقلاب میتواند کافی باشد؛ ولی برای رسیدن به بخشی دیگر از اهداف و تحقق بخشیدن به آن قسمتِ دیگر از آرمان‌های یک انقلاب کافی نیست.

ما در پرتو اعتقاد به اسلام و اعتقاد به وظائف اسلامی، درصدد جهاد برآمدیم. ما میدانستیم که اسلام از زن و مرد مسلمانی را میخواهد که نه فقط مراقب مسلمان بودن و مسلمان ماندن خویشتنند، بلکه مراقب مسلمان بودن و مسلمان ماندن و مسلمان‌تر شدن محیط اجتماعی هم هستند!

اسلام به این اکتفا نمیکند که شما راستگو می‌باشید. اسلام میگوید هم باید راستگو باشید و هم باید با دروغگویی و کژی دیگران مبارزه کنید! اسلام به این اکتفا نمیکند که شما عفیف و پاکدامن باشید، می‌گوید: هم شما عفیف و پاکدامن باشید و هم با ناپاکدامنی‌های محیط مبارزه کنید. و کسان دیگری که به ناپاکدامنی آلوده‌اند، اینها را هم پاکیزه کنید! این «روش» اسلام است. این اصل است، و این فرضیه را بزرگترین پر ارج ترین فریضه شمرده‌اند. در آیات و روایات متعدد، وظیفه و فریضه امر بمعروف و نهی از منکر بزرگترین و بالاترین وظیفه شناخته شد که همه واجبات و فرائض دیگر در پرتو آن گزارده میشوند.

پس از پیروزی، احتیاج فراوان بود که یک حکومتی سرکار بیاید. یک دولتی سرکار بیاید… و این شبکه بزرگ مدیریت در “خط اسلام و انقلاب” کار بکند. این احتیاج داشت به شناسائی افراد؛ به داشتن برنامه و همسفر شدن این افراد بر پایه یک برنامه در راستای رهبری. آیا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما همچو چیزی داشتیم، یا نداشتیم؟ نداشتیم. چون نداشتیم، چوبش را هم خوردیم‼️ از روی ناچاری با علم و آگاهی به اینکه آقای مهندس بازرگان عضو نهضت آزادی هستند، و با علم و آگاهی به اینکه نهضت آزادی،راهش، راه اسلام و اجتماعیش با راه انقلاب راه ما یکی نبود، چون ما تشکیلات قوی نداشتیم، و شناسائی نیرو نکرده بودیم به اضطرار به دولت ایشان رأی دادیم…

پس ما باید در این زمان، افراد شناسایی کنیم. عده‌ای که در کیفیت اداره کشور برپایه انقلاب با هم، همفکر باشند و اگر به اندازه کافی موجود بود استعدادهای لایق را بشناسند و بسازند… این تشکیلات است. این همچنین تشکیلاتی لازم بود؛ اگر ما به پای حرکت امت و امام، توانسته بودیم یک همچین تشکیلاتی بوجود بیاوریم، پس از پیروزی دچار آن #نابسمانی‌ها نمی‌شدیم… فکر میکنم ضرروت تشکل را همین درسِ ۲سال و نیمه به ما آموخته است… دیگر نه آیه‌ای میخواهد و نه حدیثی و نه استدلال بیشتر. این تجربه عینی اجتماعی کافی است که به ما نشان بدهد و در ما این اعتقاد و باور را بوجود بیاورد که مسلمانها به یک تشکیلات احتیاج دارند…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *