تلفن‌های موردنیاز دانشجویان جدیدالورود


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /home/nrptun68/domains/tunelbad.ir/public_html/wp-content/themes/my-sahifa-b/framework/parts/meta-post.php on line 3

برای دسترسی به شماره‌ها، روی هر کدام از تَب‌ها کلیک کنید.

  •  خوابگاه و تغذیه
  • آموزش دانشکده‌ها
  • معاونت دانشجویی
  • معاونت آموزشی
  • دیگر
اداره امور خوابگاهها (پیش شماره ۰۵۱)
کارشناس خوابگاه ها خواهران ۴۴۰۱۲۵۸۸ خانم امامی
کارشناس خوابگاههای برادران ۴۴۰۱۲۵۸۶ آقای ترابی
 کارشناس خوابگاههای برادران  ۴۴۰۱۲۵۸۵  آقای کافی
کارشناس خوابگاههای خواهران ۴۴۰۱۲۵۸۸ خانم کروژدهی
سرپرستی خوابگاههای پردیس (پیش شماره ۰۵۱)
مجموعه خوابگاهی گلستان ۴۴۰۱۳۴۱۷  —
سرپرستی خوابگاه ولیعصر ۴۴۰۱۳۴۱۵  —
سرپرستی خوابگاه بهار ۴۴۰۱۳۴۱۶
۴۴۴۱۰۶۵۱
 —
سرپرستی خوابگاه اندیشه ۴۴۰۱۳۴۱۴
۴۴۴۱۰۴۶۰
 —
امور تغذیه (پیش شماره ۰۵۱)
مسئول امور تغذیه ۴۴۰۱۲۵۹۰ خانم زمانی
اتوماسیون تغذیه خواهران ۴۴۰۱۲۶۴۵ خانم بیدی
 متصدی غذاخوری  ۴۴۰۱۲۶۴۶  آقای رنجبر اریانی
آزمایشگاه غذاخوری  ۴۴۰۱۲۵۹۰ خانم زمانی
آموزش دانشکده‌ها (پیش شماره ۰۵۱)
ادبیات و علوم انسانی ۴۴۰۱۳۰۷۷
۴۴۰۱۳۰۷۸
۴۴۰۱۳۰۶۴
الهیات و معارف اسلامی ۴۴۰۱۲۸۷۴
۴۴۰۱۳۰۶۸
مهندسی برق و کامپیوتر ۴۴۰۱۲۸۴۴
۴۴۰۱۲۸۴۵
تربیت بدنی و علوم ورزشی ۴۴۰۱۲۷۵۴
۴۴۰۱۲۷۵۵
جغرافیا و علوم محیطی ۴۴۰۱۳۱۹۸
۴۴۰۱۳۲۹۸
ریاضی و علوم کامپیوتر ۴۴۰۱۳۰۴۱
۴۴۰۱۳۰۳۱
علوم پایه ۴۴۰۱۳۰۴۳
۴۴۰۱۳۰۴۴
فنی و مهندسی ۴۴۰۱۲۷۹۷
۴۴۰۱۲۷۹۸
مهندسی نفت و پتروشیمی ۴۴۰۱۲۸۵۴
مهندسی معماری و شهرسازی ۴۴۰۱۳۲۷۸
۴۴۰۱۳۱۷۴
معاونت دانشجویی (پیش شماره ۰۵۱)
معاون ۴۴۰۱۲۵۸۲ آقای دکترصیانتی
مسئول دفتر ۴۴۰۱۲۵۸۲ خانم ادیبی
کارشناس کمیته انضباطی ۴۴۰۱۲۵۹۱ خانم فرهودفر
مدیریت دانشجویی (پیش شماره ۰۵۱)
مدیر ۴۴۰۱۲۵۸۳ خانم دکتر پورخاندانی
کارپرداز ۴۴۰۱۲۵۸۷ آقای برهانی
کارشناس رایانه امور دانشجویی ۴۴۰۱۲۵۹۷  آقای کفاش
اداره خدمات رفاه دانشجویی (پیش شماره ۰۵۱)
کارشناس تسهیلات رفاهی ۴۴۰۱۲۵۹۳ خانم طالبی
کارشناس خدمات دانشجویی ۴۴۰۱۲۵۹۴ خانم علوی
تسهیلات رفاهی ۴۴۰۱۲۵۹۵ آقای علی آبادی
معاونت آموزشی (پیش شماره ۰۵۱)
کارشناس پذیرش و ثبت نام ۴۴۰۱۲۶۲۳ آقای موسوی معین
کارشناس پذیرش و ثبت نام ۴۴۰۱۲۶۱۹ آقای زرقانی
معاون مدیر آموزشی ۴۴۰۱۲۶۲۱ آقای ضیایی
مرکز مشاوره و بهداشت و درمان (پیش شماره ۰۵۱)
رییس ۴۴۰۱۲۶۵۰ آقای دکتر نامنی
کارشناس مشاوره ۴۴۰۱۲۸۹۷ خانم برزویی
متصدی کلینیک ۴۴۰۱۲۸۹۸ خانم بهشاد
اداره تربیت بدنی (پیش شماره ۰۵۱)
مدیر  ۴۴۰۱۲۷۵۷  آقای دکتر معین فرد
معاون مدیر ۴۴۰۱۲۶۴۰ آقای طوسی
 کارشناس  ۴۴۰۱۲۶۴۱  خانم بلالی

>>کلیک کنید! هر آنچه یک دانشجوی ورودی نیاز دارد!<<

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *