تیتر یک

ویلاهای لواسان برای شما، قبرهای باغستان برای ما… + فیلم


مردم عادی را شاید نشود شماتت کرد اما مسئولانی که بر صندلی‌های معتبر نشسته‌اند و تریبون‌های پرقدرت در اختیاردارند و از بام تا شام به خلایق درس اخلاق و تقوا می‌دهند از این زخم‌ها بی‌خبرند یا می‌دانند و به روی خودشان نمی‌آورند؟

ادامه نوشته »