شعر جدید قزوه درباره‌ی ذخایر نظام!

علیرضا قزوه شعر جدید خود را در اینستاگرام به شرح زیر منتشر کرد: دکتر نوبخت در مراسم تودیع صفدر حسینی فرمایش کردند که ایشان از ذخایر نظام هستند: من که فکر می کنم این ذخیره هم ذخیره ای است از ذخیره های ارزی نظام ! لقمه می خورند لقمه ی حرام راستی این ذخیره را چرا با نشان فتح بدرقه …

ادامه نوشته »