بایگانی برچسب: امام حسین

تشـخیص به موقع تکلیف

مهم ترین درس نهضت حسینی؛
حسین بن علی علیه‌الصّلاةوالسّلام، در یک فصل بسیار حسّاس تاریخ اسلام، وظیفه اصلی را از وظایف گوناگون و دارای مراتب مختلف اهمیت، تشخیص داد و این وظیفه را به انجام رساند...

ادامه نوشته »