بایگانی برچسب: انتخاب اتاق در خوابگاه دانشگاه حکیم سبزواری

نتایج امتیازبندی خوابگاه‌ها در سال تحصیلی ۹۶-۹۷

بر اساس فرم امتیاز بندی خوابگاه های تکمیل شده با اظهارات دانشجویان در پرتال دانشجویی، اسامی واجد شرایط خوابگاه‌های دانشجویی نوع ۱و۲ مشخص شدند:

اسامی دختران واجد شرایط اسکان در خوابگاه‌های دانشجویی نوع ۱

اسامی پسران واجد شرایط اسکان در خوابگاه‌های دانشجویی نوع ۱

اسامی دختران واجد شرایط اسکان در خوابگاه‌های دانشجویی نوع ۲

طبق اطلاعیه‌ی دانشگاه، دانشجویانی که اسامی آنها در خوابگاه نوع ۱ اعلام شده است، برای تعیین خوابگاه و اتاق می‌توانند از امروز” ۳۰ مردادماه” تا  “۱۴ شهریورماه” به پرتال خود مراجعه نمایند.

راهنمای تصویری انتخاب اتاق، از طریق پرتال دانشجویی