بایگانی برچسب: صادق شهبازی

سخنرانی آقای صادق شهبازی با موضوعیت : انقلاب سازان، انقلاب بازان مشکل اینجاست که مسائل اصلی در کشور مطرح نیست مسائل دسته دو مطرح است در کشور یه عده ای به حکومت می رسند که منافع انها تقسیم شده است ایران در دنیا بیستمین کشور در قدرت نظامی و ششمین کشور در نانو است و در ظرفیت های داخلی استفاده نشده رتبه ۱ در دنیاست مسائل سطح دو اجازه ی مطرح شدن نمیدهد چون به مواهب رسیده است همه ی ما باید بیاییم وسط میدان چون کشور گرفتار است حالا یک ناکار آمدی داخلی است و یک فشار خارجی که این را هم در برجام تجربه کردیم و در برجام حتی تحریم های ثانویه هم حل نشد!! شما از رقم بدهکاری های بانکی خبر دارید؟ وزیر قبلی اقتصاد آقای طیب نیا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهم بزرگ بانکی را برنگرداند و شعار شفافیت داده می شود که باید شفافیت ایجاد کنیم برای کی ؟ برای آمریکا؟ امریکایی که بوسیله ی fatf می خواهد تحریم های ثانویه را داخل کشور ایجاد کند، خودمان برای خودمان خود تحریمی ایجاد کنیم اما کسی نمی آید بگوید که اقا باید اول بدهکاری های بانکی مشخص شود. مشکل اصلی کشور این هاست و دانشگاه ما هم سر کار است. تحریم چیزی نیست که با مذاکره کنار رود الان مشکل ما تحریم نیست مشکل اصلی ما تبعیض و ناکارآمدی و عدم تدبیر است، این دو تا مشکل است و همه باید نسبت به این دو مشکل حساس باشند چه آن کسی که دارد از این تبعیض سود می برد، هم جناح ماست یا ریشو و سه تیغ است و یا چادری و غیر چادری ، مهم این نیست اگر چه نمی گذارند مسائل سطح دو در کشور تعطیل شود و همیشه کسانی هستند که شر و ور اقتصادی بگویند. بسیج،مجمع،جامعه و انجمن اسلامی همه و همه باید احساس مسئولیت کنند . الان دیگر مشکل ما فساد نیست، شاه دزد ها هم دارند می گویند آی دزد آی دزد، مشکل تبعیض است. هر گاه قرار نیست در کشور کاری انجام شود می گویند عزم ملی می خواهد ایران در تولید هواپیما بیست و دومین کشور دنیاست و در صنعت خودرو سازی هفدهمین کشور دنیاست ، در این کشور ظرفیت هست اما تبعیض نمی گذارد کار کند. ساز کار ها مشکل دارد اما نه دانشگاهیان ما و نه سیاسیون ما روی ساز و کارها دست نمی گذارند. رهبری می فرماید: دانشجو عمل نکند، مطالبه کند. حرف پایانی: به جای پاک کردن صورت مسئله خودمان شروع کنیم و صرفا مسائل را ملی نبینیم و مسائل منطقه ی خودمان را پیگیری و حل کنیم . کتاب معرفی شده و توصیه شده برای مطالعه :نیکوکاران نابه کار

ادامه نوشته »